Quy định thành viên

Điều 1: Định nghĩa

PhongCachNam.com là trang web tư vấn và bán hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu,.. với đối tượng khách hàng chính là nam giới, thông qua hình thức bán hàng B2C (Business to Consumer – Công ty bán trực tiếp cho khách hàng). “Công ty” được hiểu là Công ty Cổ phần Tô Cách Tân (To Cach Tan Corporation) - đơn vị sở hữu và quản lý PhongCachNam.com

“Thành viên” được hiểu là những cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản tại PhongCachNam.com và được Công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 2: Từ chối đăng ký hoặc chấm dứt tư cách thành viên

Công ty có quyền từ chối đăng ký thành viên hoặc chấm dứt tư cách thành viên mà không cần thông báo đối với bất kỳ người dùng nào mà Công ty xét thấy có vi phạm ít nhất một trong các điều sau:

  • Thông tin đăng ký không đúng sự thật;
  • Có hành vi bất chính khi sử dụng tư cách thành viên;
  • Tạo ra và đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới Công ty;
  • Tạo ra và tuyên truyền các thông tin mang tính kích động, bạo lực, đồi trụy, chính trị,…;
  • Vi phạm các quy định của Công ty hay các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quy định về bảo mật thông tin thành viên

Thành viên chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của tất cả thông tin của mình khai báo đăng ký tại PhongCachNam.com.

PhongCachNam.com chỉ sử dụng thông tin mà khách hàng đăng ký vào mục đích bán hàng của mình và cập nhật thông tin về sản phẩm, chính sách, khuyến mãi,… của PhongCachNam.com cho khách hàng. PhongCachNam.com tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và chỉ gửi thông tin về sản phẩm, chính sách, khuyến mãi,… cho khách hàng qua email với tần suất hợp lý nhất (không spam email liên tục như nhiều công ty bán hàng khác).

PhongCachNam.com cam kết không tiết lộ, chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa được sự chấp thuận của khách hàng; không sử dụng thông tin khách hàng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích bán hàng nêu trên.

Điều 4: Thay đổi thông tin, quản lý tài khoản và mật khẩu

Sau khi đăng ký, thành viên có thể truy cập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa, cập nhật thông tin bất cứ lúc nào. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc thay đổi thông tin thành viên.

Thành viên chịu trách nhiệm tự bảo quản tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu thành viên không bảo quản tốt tài khoản và mật khẩu để bên thứ ba lấy được thông tin thì Công ty không chịu trách nhiệm về những tổn thất do việc để mất thông tin gây ra. Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng tài khoản của mình.

Công ty khuyến nghị thành viên thay đổi mật khẩu trong vòng 24 giờ kể từ lúc đăng ký thành công; và thường xuyên thay đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn.

Điều 5: Xóa hủy tài khoản

Để đảm bảo hệ thống thông tin khách hàng luôn được cập nhật với mục đích phục vụ tốt nhất cho khách hàng hiện hữu, Công ty sẽ xem xét và có quyền xóa hủy những tài khoản mà đã không truy cập hoặc sử dụng trong một thời gian dài. Trong trường hợp này, người dùng phải thực hiện đăng ký lại, nếu có nhu cầu.

Điều 6: Thay đổi quy định

Công ty bảo lưu quyền tự thay đổi quy định thành viên mà không cần phải thông báo trước cho các thành viên. Tất cả các sự thay đổi này chỉ có hiệu lực khi đã được đăng tải lên trang web PhongCachNam.com.

Điều 7: Quy định chung

Tất cả người dùng trước khi đăng ký thành viên và tất cả thành viên hiện hữu của PhongCachNam.com phải đọc kỹ các quy định trên đây để thực hiện.

Mỗi người dùng thực hiện thao tác đăng ký thành viên được xem như đã đọc và đồng ý với tất cả các quy định nêu trên của Công ty.

Trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra tranh chấp giữa thành viên và Công ty, hai bên sẽ tự tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hợp tác hữu nghị. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, sẽ đưa ra tòa án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
top